Vision, mission & værdier

Mission

Knuds Hjemmeproduktion vil gerne være hjælpe med at styrke de nære relationer i familien og omgangskredsen. Vi vil også gerne hjælpe med at finde metoder der kan hjælpe med at udvide ens netværk med nye stærke relationer. Vi tror på at Sociale Medier, ikke kan gøre dette alene, men kan være med til at formidle værktøjer som kan bruges til dette.

Vi vil igennem fremstillingen af gode hjemmelavede fødevarer, give folk noget at være sammen om og noget at snakke om. Vi vil forsøge at få mennesker til at være sammen om madlavningen således det bliver en social aktivitet i stedet for en sur pligt. Vi vil give eksempler på hvordan man kan lave produkter der er bedre end hvad vi kan købe. Vi vil også synliggøre at det ikke altid behøver at være meget tidskrævende, eller noget man kun kan gøre i sine ferier. Vi mener man ved hjælp af lidt planlægning og en anden måde at anskue tingene på, kan passe den sociale aktivitet ind i en travl hverdag på lige fod med andet kvalitetstid man har med sit netværk.

 

Vision

Knuds Hjemmeproduktion ønsker at blive en informationskilde for ideer til hvad man kan producere af fødevare, som giver et højt niveau af selvtilfredsstillelse, samtidig med det styrker familier og omgangskredse i nogle fælles sociale aktiviteter.

 

Værdier

Vores værdier i Knuds Hjemmeproduktion er nære relationer, styrkelse af sociale netværk, forbedring af fødevarer samt hyggeligt samvær.

Nære relationer

Nære relationer er vigtige og de kan styrkes ved sociale aktiviteter. Knuds Hjemmeproduktion forsøger at inspirere folk til udfordre hvad der kan anses som en social aktivitet.

Styrkelse af Sociale netværk

Ved hjælp af et interessefællesskab, som god mad, åbner vi op for en vej til at styrke og udvide den enkeltes personlige sociale netværk.

Forbedring af fødevarer

Ved at fortælle om hvilke muligheder man har for at producere gode fødevarer derhjemme, håber vi på at åbne op for en lyst til at det vi spiser skal være af en høj kvalitet. Og at det kan man sagtens være med til at forbedre det derhjemme.

Hyggeligt samvær

Stærke relationer bygges ofte ved hjælp af hyggeligt samvær. Derfor er det vigtigt for os at både produktionen af fødevarer sker på en måde så det åbner op for at være sammen. Det kan være under produktionen, det kan være når man forklarer sine nærmeste omkring processen og det kan være omkring det gode bord hvor produkterne skal indtages.